UKA har opptak!

Photo: foto.samfundet.no

Antall frivillige i UKA-23 skal nå mer enn dobles, og vi vil ha deg med på laget!

Published:  04.04.2022
Author:  UKA-23

Følgende stillinger er mulige å søke på:
Nestleder Admin
Nestleder Arena
Nestleder Drift
Nestleder Kultur
Nestleder PR
Nestleder Økonomi
Byggeprosjektsjef (Gjengsjef)
Næringslivssjef (Gjengsjef)
SaSp-sjef (Gjengsjef)
Revysjef (Gjengsjef)

Søknad sendes til opptak@uka.no innen onsdag 20.04.2022 kl. 23:59. Skriv noen linjer om deg selv og hvorfor du ønsker denne stillingen i UKA. Dersom du søker flere stillinger, gjerne skriv hvilke stillinger du kunne ønske deg. Alle som søker blir innkalt til intervju.

Generelle spørsmål angående opptak sendes til opptak@uka.no.

Nestleder Admin
Admin er seksjonen som sørger for at de interne prosessene i UKA går som de skal. Med gjengene IT, Velferd, HR og Logistikk sørger vi for at alle de frivillige i UKA har det som trengs for å skape Norges største kulturfestival. Vi jobber for at festivalen skal kunne vokse drastisk i antall frivillige og at alle UKEfunker trives og har det trygt på jobb. Kort fortalt jobber vi for å gjøre hverdagen enklere for resten av UKA - vi er som deigen i den store UKEpizzaen.

Som nestleder får du en unik mulighet til å se helheten av adminseksjonen. Som hovedoppgave vil du få et overordnet personalansvar i seksjonen. Gjennom oppfølging av gjengene vil du få et innblikk i de mange varierte prosjektene gjengene i admin jobber med. I tillegg innebærer stillingen en fleksibilitet med tanke på at du selv, i samarbeid med adminsjef, kan utforme din rolle i den retningen som er hensiktsmessig. Dette vervet vil bli en spennende og lærerik reise som få studenter får muligheten til å oppleve.

Jeg søker deg som liker å ha oversikt ved å følge opp prosjekter og daglig drift. Du må være motivert for å jobbe mye med et omfattende verv, både i team og på egenhånd. Hvis du i tillegg ser en verdi i å være omsorgsfull, motiverende og støttende for dine medarbeidere, passer dette vervet for deg. Gjerne ta kontakt med meg hvis du har noen spørsmål, eller for å ta en uforpliktende prat.

UKEhilsen
Danial Bashir
Adminsjef, UKA-23
Tlf: 406 15 111
Nestleder Arena
Arenaseksjonens formål er å skape festival på en enda større skala enn hva som burde være mulig. Seksjonen setter opp et stort festivaltelt i Dødens Dal som skal kunne huse de største artistene og skape de største minnene. Gjengene planlegger og gjennomfører arrangementene med fokus på gode publikumsopplevelser og sikkerhet.

Som nestleder i Arena vil du, sammen med Arenasjef, få et unikt innblikk i hvordan Dødens dal fungerer og driftes. Som hovedoppgave vil du ha det overordnede personalansvaret i seksjonen. Du vil kunne forme seksjonen fra et veldig tidlig tidspunkt og ha ansvar for oppfølging av seksjonens gjenger: Arrangement, Serveringen, Vertskapet Dødens dal og Telt. Sammen i seksjonsstyret skal vi lede arbeidet med arrangementer i Dødens dal verdig Norges største kulturfestival.

Ved å bli med som nestleder vil du få muligheten til å forme og sette ditt preg på seksjonen. Det vil til tider være utfordrende og ta mye tid, men mest av alt vil det være givende, lærerikt og vanvittig gøy. Som nestleder vil du føle på mestring og lære nye sider av deg selv.

Jeg ser etter en som er engasjert, tar ansvar og har omsorg for andre. Det er viktig at du har tid til et omfattende verv. Om det er noe du lurer på om stillingen, Arenaseksjonen eller UKA-23, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

UKEhilsen
Alette Bugge Lyså
Arenasjef, UKA-23
Tlf: 991 55 117
Nestleder Drift
Driftsseksjonen sitt formål er å klargjøre og drifte Studentersamfundet i forkant av og under UKA. Drift ønsker å gi de besøkende en ekstraordinær, serviceinnstilt og trygg festivalopplevelse de kommer til å huske. Gjengene i Drift har hovedfokus på serveringslokaler, bardrift og sikkerhet på Huset. Samtidig skal seksjonen totalrenovere et lokale på Samfundet og sørge for å holde det Runde Røde evig ungt. Sammen er vi UKAs ansikt utad på Huset.

Som nestleder i Drift får du en unik mulighet til å være med å forme seksjonen fra starten av. Du vil få et unikt innblikk i både seksjonen og hele UKA. Sammen med seksjonssjefen vil du følge opp gjengenes progresjon og prosjekter slik at Drift og UKA når sine mål. I tillegg kommer du til å ha personalansvar for seksjonen. Dette innebærer tett oppfølging av Drift sine gjengsjefer, samt oppfølging av personalsaker og avvik for hele seksjonen. Som nestleder er du også en del av et seksjonsstyre. Det vil være en spennende og lærerik reise som få studenter får muligheten til å erfare.

Jeg ønsker deg som er motivert, lærevillig, løsningsorientert og klar til å legge inn mye innsats i vervet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om du lurer på noe om stillingen, Drift eller UKA-23.

UKEhilsen
Maja Fjellström
Driftssjef, UKA-23
Tlf: 992 15 975
Nestleder Kultur
Kulturseksjonen til UKA-23 har ansvar for alt som skjer av kultur på Studentersamfundet under UKA. Gjengene planlegger og gjennomfører alt fra kurs og foredrag, til konserter og revy. Sammen skaper kulturseksjonen et tettpakket program som gjør at UKA er Norges største kulturfestival.

Som nestleder vil du, sammen med seksjonssjef, sette rammene for kulturseksjonen. Hovedoppgaven din blir å følge opp gjengenes prosjekter og mål, i tillegg til at du har personalansvar i seksjonen. Du vil sitte i Kulturstyret og samarbeide tett med gjenger på tvers av seksjoner.

Jeg ser etter en engasjert, motivert og handlekraftig person som er glad i å samarbeide. Du bør være glad i å ha oversikt og struktur, og ha en evne til å se de store linjene. Det å finne dine egne arbeidsoppgaver vil være en stor del av stillingen. Rollen vil bli både spennende, utfordrende og lærerik, og du vil få et unikt innblikk i kulturseksjonen. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om du er interessert i stillingen, seksjonen eller UKA-23.

UKEhilsen
Hermine Alfsen
Kultursjef, UKA-23
Tlf.: 466 23 220
Nestleder PR
PR-seksjonen er en diversert seksjon, som skal gjøre UKA synlig for publikum, næringslivet, og Trondheim by. Gjengene i PR har ansvar for UKA sitt visuelle uttrykk, grafiske profil, markedsføringsstrategi, og kommunikasjon med presse og UKAs samarbeidspartnere.

Som nestleder i PR har du, sammen med seksjonssjefen, ansvar for å følge opp gjengene i PR med deres prosjekter og mål. En stor del av vervet går ut på personaloppfølning av gjengsjefene, og gjennom dette får du et unikt innblikk i PR-seksjonen som helhet.

Jeg ønsker at du er motivert, løsningsorientert, og ønsker å gå inn i vervet med en stor innsatsvilje. Du må være glad i å jobbe i team, og være god på å motivere og støtte dine medarbeidere gjennom tyngre arbeidsperioder. Om du lurer på noe om stillingen eller seksjonen, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

UKEhilsen
Eline Storvik Grønvold
PR-sjef, UKA-23
Tlf.: 41 22 05 33
Nestleder Økonomi
Økonomiseksjonen har som hovudoppgåve å sørge for at UKA heile tida har oversikt over dei økonomiske rammene som skal til for å skape Norges største kulturfestival. Den økonomiske aktiviteten i UKA blir stadig større i takt med at organisasjonen veks, og at nye prosjekt blir til. I tråd med dette vil seksjonen bidra til å legge grunnlaget for store delar av UKA sin virksomhet gjennom kontinuerlig arbeid med billettsalg, budsjettering, regnskap, og andre kasse-, og betalingsløysingar. Seksjonen vil totalt bestå av i overkant av hundre frivillige, fordelt på dei tre gjengane Budsjett, Regnskap og Salget.

Som nestleder i Økonomiseksjonen vil du få eit unikt innblikk i heile UKA, og samstundes erfare korleis festivalen blir til frå start. Nestlederstillinga i Økonomiseksjonen vil bestå av nokre faste oppgåver, men også vere ei fleksibel stilling man sjølv kan utforme i samarbeid med Økonomisjef. Du vil vere med å lede den daglege drifta av seksjonen og ha overordna personalansvar for gjengane, slik at måla for UKA-23 vil bli nådd. Ei anna viktig oppgåve vil vere oppfølging av seksjonen sine prosjekt og utvikling av våre økonomiske system. Gjennom vervet vil du tilegne deg unik og verdifull erfaring med økonomi og leiing i ein organisasjon med opp mot 2000 frivillige og over 50 millionar kroner i omsetning.

Eg ser etter deg som er motivert, glad i utfordringar, og som er villig til å legge ned tida og innsatsen som trengs. Du bør vere glad i å arbeide både individuelt, men også å samarbeide med andre mennesker. Forkunnskapar og interesse innanfor arbeid med IT og/eller økonomi vil vere ein fordel, men er heller ikkje eit krav for stillinga. Pågangsmot og optimisme vil vere viktig, fordi vervet til tider vil vere krevande.

Ta meir enn gjerne kontakt for ein uforpliktande prat om stillinga, Økonomiseksjonen eller UKA-23 generelt!

UKEhilsen og øKOS<3
Sondre Vangberg
Økonomisjef, UKA-23
Tlf.: 992 15 972
okonomisjef@uka.no
Byggeprosjektsjef
Byggeprosjektet skal hver UKE totalrenovere et av lokalene på Studentersamfundet. Gjengen skal holde det røde runde evig ungt med nytenkning, kreativitet og tett samarbeid med samtlige gjenger som skal drifte lokalet i etterkant av UKA. Gjengen gjennomfører hele prosjektet selv med ansvar for alt fra prosjektering, arkitektur, og interiør til selve rivingen og byggingen. I UKA-21 var Rundhallen byggeprosjektet.

Som Byggeprosjektsjef får du en unik mulighet til å sette ditt preg på utformingen av et av Studentersamfundets lokaler. Du vil få ansvar for å ta opp en gjeng, og hovedoppgaven din vil være å forme og sikre fremdriften i gjengen slik at Byggeprosjektet står klart til åpningen av UKA-23. Som gjengsjef i Drift vil du sitte i driftsstyret og samarbeide med mange ulike gjenger og gjengsjefer. Det vil være en spennende og lærerik reise som få studenter får muligheten til å erfare.

Jeg ønsker deg som er lærevillig og motivert til å legge ned mye innsats og arbeid i vervet. Om det er noe du lurer på om stillingen, Drift eller UKA-23, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

UKEhilsen
Maja Fjellström
Driftssjef, UKA-23
Tlf.: 992 15 975
Næringslivssjef
PR-seksjonen er en diversert seksjon, som skal gjøre UKA synlig for publikum, næringslivet, og Trondheim by. Gjengene i PR har ansvar for UKA sitt visuelle uttrykk, grafiske profil, markedsføringsstrategi, og kommunikasjon med presse og UKAs samarbeidspartnere.

Som Næringslivssjef vil du lede en gjeng som står for bindeleddet mellom UKA og næringslivet. Gjennom både store og små samarbeidsavtaler gjør næringslivet det mulig for oss å arrangere Norges største kulturfestival, og derfor er det viktig at man jobber aktivt for å opprettholde UKA sitt omdømme som en profesjonell og attraktiv markedskanal.

Jeg ønsker at du er motivert, løsningsorientert, og ønsker å gå inn i vervet med en stor innsatsvilje. I tillegg vil det være viktig at du har evne til å opptre profesjonelt overfor eksterne aktører, samtidig som du tør å tenke kreativt og nytt rundt UKA sine profileringsflater og tilbud til bedriftene. Om du lurer på noe om stillingen, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

UKEhilsen
Eline Storvik Grønvold
PR-sjef, UKA-23
Tlf.: 41 22 05 33
SaSp-sjef
Kulturseksjonen til UKA-23 har ansvar for alt som skjer av kultur på Studentersamfundet under UKA. Gjengene planlegger og gjennomfører alt fra kurs og foredrag, til konserter og revy. Sammen skaper kulturseksjonen et tettpakket program som gjør at UKA er Norges største kulturfestival.

Som gjengsjef i Sang og Spell (SaSp) vil du sitte i Kulturstyret og ha det øverste ansvaret for de eksterne artistene og deres konserter på Studentersamfundet under UKA. Du vil jobbe med booking av eksterne artister, planlegge og gjennomføre konserter, og være med på å skape en helhet i UKAs kulturprogram.

Jeg ser etter en engasjert, motivert og handlekraftig person som har lyst til å være med på å legge de store linjene for kulturprogrammet til UKA. Du bør være glad i å følge med på hva som rører seg i musikkverdenen. Rollen vil bli både spennende, utfordrende og lærerik, og du vil sette preg på UKA-23. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om du er interessert i stillingen, seksjonen eller UKA-23.

UKEhilsen
Hermine Alfsen
Kultursjef, UKA-23
Tlf.: 466 23 220
Revysjef
For å søke på denne stillingen må du være medlem av Studentersamfundets Interne Teater.

Kulturseksjonen til UKA-23 har ansvar for alt som skjer av kultur på Studentersamfundet under UKA. Gjengene planlegger og gjennomfører alt fra kurs og foredrag, til konserter og revy. Sammen skaper kulturseksjonen et tettpakket program som gjør at UKA er Norges største kulturfestival.

Som gjengsjef i Revy har du det øverste ansvaret for UKErevyen – selve hjertet av UKA. Du blir en del av kulturstyret og vil samarbeide tett med andre gjenger, både innad og på tvers av seksjonen. I tillegg til å jobbe med revyen, vil du sammen med resten av kulturstyret, legge de store linjene for UKAs kulturprogram, og bidra til at seksjonen når nye høyder.

I rollen som revysjef vil du ha som hovedoppgave å lede en kreativ, engasjert og gøyal gjeng frem til premiere UKA-23. Du vil være ansvarlig for økonomien, fremdriften og trivselen til gjengen. Markedsføring og presse vil også være ansvarsområder som faller inn under stillingen.

Jeg ser etter en engasjert, motivert og handlekraftig person som er glad i å samarbeide. Du bør ha interesse for teater og skuespill, i tillegg til å like administrativt arbeid. Rollen vil bli både spennende, utfordrende og lærerik, og du vil sette preg på UKA-23. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om du er interessert i stillingen, seksjonen eller UKA-23.

UKEhilsen
Hermine Alfsen
Kultursjef, UKA-23
Tlf.: 466 23 220

Other news

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Read more