Skrevet av: Jonas Borgersen

Til teknologikonferansen kommer mange av de dyktigste innenfor sine respektive fagfelt, og temaer som kunstig intelligens, matproduksjon, økonomi, og entreprenørskap vil være på agendaen. I tillegg kommer det til å være mulighet for å nyte en matbit eller en øl i et stort loungeområde bakerst i teltet. Teknologikonferansen blir en arena for utveksling av kunnskap, idéer og inspirerende møter i en hyggelig atmosfære.

Ny teknologi gir raskt økt effektivitet og verdiskapning. Men mange er bekymret for at ”robotene”– maskinene og algoritmene, skal ta over fullstendig. Inntoget av autonome kjøretøy kan gjøre at flere hundre tusen mennesker i transportsektoren mister jobben. Hvordan bør da økonomien være strukturert? Bør en høre på Bill Gates, og skattlegge automatisert drift? Bør det innføres borgerlønn? Hvilke løsninger sikrer at den teknologiske utviklingen kommer alle til gode? Vi blir stadig flere mennesker i verden. En av de største framtidsutfordringene vil være å brødfø alle på en bærekraftig måte som ikke tærer på jordens ressurser.

For mer info se uka.no/tech