Skrevet av: Ingvild Forseth

Mitt første møte med UKA-17 sin visjon og sine verdier var dagen jeg ble tatt opp som journalist. I en fullsatt Storsal stod UKEsjef Martin Næss og snakket om at visjonen “Skap historie!” og verdiene “ambisiøs”, “varm” og “engasjert” skulle prege arbeidet vårt for UKA-17. Da jeg satt der, syntes jeg det var merkelig at så mye av tiden ble brukt på dette. Hvorfor snakke om noe så lite håndfast blant en gjeng festklare studenter?

Konseptene visjon og verdier er jo sånt som pretensiøse bedrifter i omstillinger driver med, sånt som ivrige PR-folk prakker på den vanlige mannen på gata! Imidlertid var det nettopp ordene “Skap historie!”, “ambisiøs”, “varm” og “engasjert” som satt igjen neste dag. Hvorfor trenger UKA en visjon og hvorfor valgte UKEstyret nettopp denne visjonen og disse verdiene?

En oppnåelig drøm man aldri skal slutte å strekke seg etter

Årets UKEsjef, Martin Næss, stiller opp en tirsdagsmorgen for å komme med noen svar. Næss sipper til kaffe mens vi prater. Kaffen er selvfølgelig medbrakt hjemmefra i en termokopp. Han er jo en student han og, tross alt.
- Vi (red. UKEstyret) definerer visjonen vår til å være en oppnåelig drøm som vi aldri kan slutte å strekke oss etter. I den forstand at det skal være mulig å skape historie, men det skal alltid være mulig å strekke seg etter noe mer, forteller Næss. Flott. La dette bli den første knaggen. En visjon er en oppnåelig drøm.
- Det å utarbeide en visjon legger et godt grunnlag for hvordan vi kan jobbe strategisk sammen i UKEstyret, for på veien frem til visjonen måtte vi ta mange veivalg hvor vi fant ut hvorfor vi velger “dette” og ikke “dette”.

Altså er det å utarbeide en visjon nyttig for de på toppen. Likevel presenteres visjonen for alle i organisasjonen, hvorfor det? Næss forklarer at det handler om at organisasjonen må ha en retning.
- Ja, det kan bli veldig vagt når man er tatt opp på våren og er ny. Men det er en retning vi er på vei i. Det er viktig at alle de 30 ulike gjengene går mot retningen “Skap historie!” på hver sin måte, forteller Næss
- Altså at alle jobber mot det samme?
- Ja, det er det, det er viktig at hver enkelt gjeng utvikler seg mål for hvordan gjengen skal komme til UKA-17, og da er visjonen en veldig fin retning å ha med seg. For visjonen er jo det store, mens målene er mer konkrete. Vår visjon er tenkt mer som et arbeidsverktøy, noe gjengene skal kunne bruke i jobben de gjør.
- For da blir de riktige beslutningene tatt? spør jeg.
- Hvis man ser retningen “Skap historie!” sammen med formålet til UKA, som er å levere et økonomisk overskudd og å skape gode opplevelser, tror jeg det blir veldig bra.
Yes, da har vi samlet oss enda flere knagger. En visjon sikrer at alle jobber mot det samme og hjelper UKEfunkene i arbeidet de gjør.

Når jeg oppsummerer med nettopp dette, legger Næss til at han med visjonen også ønsker at alle UKEfunker skal kjenne på følelsen av å skape historie gjennom jobben han eller hun gjør, for det er en bra følelse.
Så der fikk vi slengt på litt “godfølelse” også. Dette lover godt; en visjon er ment for å skape både gode følelser og effektivitet!
Jeg runder av ved å spørre om han er fornøyd med effekten visjonen og verdiene har hatt for UKA-17 så langt.
- Jeg føler allerede det er skapt en del historie i UKA. Et eksempel er jo at vi har sluppet den første Dødens dal artisten (Highsakite) historisk tidlig. Og jeg synes retningen vi har lagt for 100-årsjubileet ser bra ut.


Korrekt som han er, fortsetter Næss videre med å ramse opp hvordan flere av gjengene har vist at de har tatt til seg visjonen og skapt historie etter å ha trukket frem et par. Fornøyd med holdepunktene jeg har samlet meg i løpet av intervjuet, sier jeg takk for praten. Med det lar jeg UKEsjefen få et velfortjent halvtimes pusterom før hans neste møte, 09:15. Jeg vet at han senere denne dagen også skal i møte med noen av mine medjournalister. Jeg innledet møtet vårt med å spørre om det stadig blir travlere, et spørsmål med riktignok et ganske selvsagt svar. Næss kunne fortelle at det absolutt var tilfellet, og at han følte arbeidet i UKA-17 nå var blitt så stort at man som UKEsjef ikke lenger kan ha full oversikt over hva som foregår i de ulike gjengene. Vi får håpe at Næss er en fyr som ikke lar seg stresse av det slik at han klarer å nyte rollen som en populær mann som “alle” vil ha et møte med.

La oss gå en fjelltur

En som var svært populær akkurat på denne tiden to år tilbake, er forrige UKEsjef, Gjertrud Hole Kjøstolfsen fra UKA-15. Hun står i den posisjonen hvor hun kan evaluere viktigheten av å ha visjoner og verdier etter å ha fullført en UKE. Det viser seg at hun mer enn gjerne er villig til å snakke om viktigheten av visjoner og verdier i UKA. Villigheten strekker seg så langt at da det viser seg vanskelig å avtale et møte, da Kjøstolfsen for øyeblikket tar vårsemesteret i Frankrike, foreslår hun selv et telefonintervju.

Intervjuet begynner med at hun forteller at hun savner nettopp dette litt, møter og intervjuer og sånt. UKA-15 hadde visjonen “Der små øyeblikk blir store” og verdiene “nysgjerrig”, “varm” og “spretten”.
- Jeg pleide å forklare visjonen og verdiene med en fjelltur, kunne Kjøstolfsen fortelle.
- På toppen er visjonen, og for å komme seg dit er det mange veier å gå. Derfor må man passe på at alle går samme sti. Verdiene brukes for å styre veien. Når avgjørelser skal tas, bruker man verdiene til å ta den riktige beslutningen, forklarer hun videre.

For Kjøstolfsen er det slik får man til en helhet, og på den måten får man et godt resultat. Hun er fornøyd med hvordan visjonen og verdiene bidro til hvordan UKA-15 ble. Derfor mener Kjøstolfsen at visjons- og verdiarbeidet til UKEstyret er en svært viktig del av det strategiske arbeidet som gjøres forut festivalen. Videre viser hun til at man i UKEmerchet, under UKA-15, kunne finne visjonen og verdiene; visjonen var printet på kopper og bærenett. Hun opplevde at revyen implementerte verdiene ved å bruke varme farger og spille på “varm humor”. Kjøstolfsen tillegger visjonen enda et aspekt. Hun forteller at UKA gir et fellesskap, også på tvers av årene.
- Du kan møte noen fra UKA-05 og føle at man har har noe felles, sier hun.
Siden visjonen er unik for hver UKE, er den med på å binde sammen de frivillige som bidrar akkurat det året. Slik bidrar visjonen til å gjøre UKA du var frivillig i til akkurat din UKE.

Gjertrud Hole Kjøstolfsen, UKEsjef i 2015

Gjertrud Hole Kjøstolfsen, UKEsjef i 2015

Et todelt arbeid

Arbeidet med visjon og verdier virker å kunne deles i to. Først må visjonen og verdiene utarbeides. Både Næss og Kjøstolfsen fortalte at de synes dette var vanskelig da slikt arbeid var nytt for dem begge. Imidlertid hadde begge vært med i UKA tidligere, så de var kjente med at UKA bruker visjoner og verdier aktivt.
Kjøstolfsen forklarte at med god hjelp fra UKEstyret fra UKA-13 og noen bøker, kom styret frem til et sluttprodukt som føltes riktig. Næss sier at det var krevende å skulle overbevise syv andre mennesker, altså resten av UKEstyret, til å bruke tid på noe som var så nytt for dem selv.

Hva betyr det å tenke strategisk for en en hel organisasjon? Det er dette UKEstyret må lære seg de første månedene de jobber sammen. Den andre delen av visjonsarbeidet handler om å få visjonen implementert i alle ledd i organisasjonen. For alle UKEfunkene må gjøre seg kjent med UKAs visjon og verdier for å kunne bruke dem til å gå i samme retning. Næss og Kjøstolfsen sier mye av det samme når de snakker om hvordan visjonen og verdiene implementeres i resten av organisasjonen. Kjøstolfsen sier at de fikk alle gjengsjefene til å jobbe med hvordan visjonen og verdiene skulle prege deres arbeid, og det ble alltid tatt opp på allmøtene. Næss forteller at det handler om å bruke dem i alle anledninger. Selv prøver han å snakke om dem også i hverdagen, når han møter UKEfunker og folk generelt.

UKA - en varm organisasjon?

Så hva kan man ta med seg fra dette? Mitt mål var å forstå rollen til UKAs visjoner og verdier som noe konkret og dermed mindre vagt. Kort oppsummert kan man kanskje si at det handler om å strebe etter det samme fordi det simpelthen gir et godt sluttprodukt. Og i tillegg er visjoner og verdier attraktivt fordi de kan brukes når avgjørelser må tas og de skaper en fellesskapsfølelse. Man har tydeligvis mye å vinne på å inkludere visjon og verdier i det strategiske arbeidet; jeg er overbevist.

I tillegg kan man merke seg at verdien “varm” har gått igjen de to siste UKEne. Er det et særpreg ved UKA, at menneskene i organisasjonen er varme mot hverandre? Et sted er det sikkert at man vil kunne oppleve mye varme, og det er i teltet i Dødens Dal. La oss håpe at i teltet vil det også bli skapt historie!