Tekst: Jonas Nagell Borgersen og Ingvild Forseth
Illustrasjon: Eirin Mari Fossøy