Tradisjonen tro gjennomfører UKA et byggeprosjekt hvor arkitektstudenter får muligheten til å konkurrere om å realisere sine forslag for et av lokalene på huset. Byggeprosjektet er en unik mulighet til å være med på et prosjekt fra start til slutt, allerede før du er ferdig utdannet. Som en del av Byggeprosjektet vil du ikke bare få med deg verdifull erfaring, men også bli en del av fellesskapet i UKA.

Prosjektet omfatter Studentersamfundets kjellerlokale, Strossa. Dette gjelder alt fra golv, vegger og tak til belysning og akustikk. Lokalet er stort og avlangt med normal takhøyde. UKA ser etter arkitekter som har kreative og gode løsninger som vil gi Strossa den oppmerksomheten den trenger i sin nye rolle på huset.

Befaring av lokalet vil være mulig tirsdag 21. august kl. 16.00-18.00 og onsdag 5. september kl. 18.00-20.00. Befaringer på andre tidspunkter er også mulig etter avtale.

Siste mulighet for deltagelse til prosjektet vil være søndag 9. september ved å sende mail til byggeprosjektsjef@uka.no. Sammen med innlevert materiale, vil deltakere bes om å gi en kort presentasjon av bidraget foran juryen i tidsrommet 17. september- 27. september. Frist for innlevert materiale vil være avtalt dato for presentasjon.

Vinnerbidraget vil offentliggjøres mandag 1. oktober.

Fullstendig oppgavetekst finnes her

Spørsmål utover oppgaveteksten rettes til byggeprosjektsjef@uka.no. UKA-19 og Samfundet ønsker lykke til med oppgaven!