UKATECH KVELD

DATO: 09.10.2021

TID: 19.00

STED: Dødens Dal

PRIS:  fra 150,-

ALDERSGRENSE: 18 år


Velkommen til teknologikonferanse i Dødens dal! UKA presenterer UKAtech, en teknologidag med dagens og fremtidens teknologiske muligheter i fokus.

Vi går for fullt inn i en tid der det umulige blir, og i mange tilfeller allerede er blitt mulig. Gjennom teknologisk innovasjon kan vi gjøre stort sett hva som helst, men samtidig blir våre liv formet av ideene vi setter i verk. Bli med på et dypdykk i lovende, potensielt verdensendrende teknologier som presenterer unike løsninger på virkelige utfordringer i det som har blitt døpt den fjerde industrielle revolusjon.

UKAtech skal inspirere studenter, politikere, akademikere, investorer, gründere og andre samfunnsengasjerte mennesker til å bruke vitenskap, innovasjon og ikke minst teknologi til å løse globale utfordringer.

På kveldstid fylles teltet med inspirerende foredrag fra en rekke utrolige fagpersoner og musikk. Kveldens program vil foregå på engelsk. Er du interessert i å gjøre mer enn å bare høre på arrangerer vi også en casekonkurranse, stay tuned!

OBS: elever ved videregående skole omfattes av billettkategorien "Student”

UKA tar hensyn til alle retningslinjene som er på gjeldende tidspunkt og vil gjøre publikum trygge på at vi skal lage en best mulig, men også trygg opplevelse. Ved kansellering refunderes billetter i henhold til salgsbetingelsene til UKA. ——————————————————————————————

UKA presents UKAtech, a technology conference in Dødens dal with a focus on the technological possibilities of today and the future in focus.

We are entering a time where the impossible becomes, and in many cases already has become, possible. Through technological innovation we can do mostly anything, but at the same time our lives are shaped by the ideas we put into action. Join us in a deep dive into promising, potentially world-altering technologies that present unique solutions to real challenges.

UKAtech aims to inspire students, politicians, academics, investors, entrepreneurs and other engaged people to use science, innovation and technology to solve global challenges.

In the evening the festival tent will be filled with inspiring talks from a series of incredible keynote speakers and music. The evening program will be held in English. If you’re curious to do more than just listen we will also arrange a case competition, stay tuned!

For spørsmål om billettsalg, se uka.no/billetter

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer