UKEDEBATT: SIRKULÆR ØKONOMI

DATO: 13.10.2021

TID: 19.45

STED: Cirkus

PRIS:  fra 60,-

ALDERSGRENSE: 18 år


Velstanden vi har i Norge og flere andre steder i verden har en bakside.

Ressursbruken som kreves for å opprettholde livsstilen vår er høyere enn hva kloden kan tolerere. Materialer blir brukt opp, avfall kastes i naturen, og skadelige stoffer slippes ut. Som et resultat blir naturmangfoldet mindre og klimaet endres. Samtidig ønsker milliarder av mennesker å oppnå den samme graden av luksus som oss.

Som en løsning på denne utfordringen presser mange på det som kalles en sirkulær økonomi, hvor ressursbruk begrenses og endres i den grad at kloden kan fortsette som den er nå. Dette innebærer mer gjenbruk av materialer, strengere reguleringer for avfall, og en livsstil med mindre forbruk. I denne debatten skal det diskuteres hvorvidt en sirkulær økonomi er mulig, og i så fall hvordan vi skal oppnå det. Er det først og fremst forbruksmønsteret vårt som må endres? Kan teknologien redde oss fra behovet for nye ressurser? Hvilke insentiver og reguleringer må gjennom politisk?

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer