EQUINOR DIALOGMØTE

DATO: 20.10.2021

TID: 15.30

STED: Edgar

PRIS:  Gratis

ALDERSGRENSE: Ingen


Verden har satt seg et tydelig mål om å bli klimanøytral innen 2050. For å komme oss dit må vi alle bidra, og noen må bidra mer enn andre. For oss i Equinor betyr det at vi tar store grep for å omstille oss, og vår ambisjon er å ta en ledende rolle i det grønne skiftet.

Det handler om olje og gass med så lave utslipp som mulig, om å bygge ut stadig mer fornybar energi og det å utvikle lavkarbonløsninger som karbonfangst og -lagring, og hydrogen. Men aller mest handler det om samarbeid. For sammen kan vi gjøre så mye mer enn vi kan alene. Onsdag 20. oktober møtes vi for å høre hvordan Equinor skal ha tatt en ledende posisjon i Europa innen lavkarbonløsninger og bygget opp en solid fornybarportefølje, samtidig som vi fortsatt har en lønnsom kjernevirksomhet basert på olje- og gassproduksjon med så lave utslipp som mulig. Vi ser fram til dialogen, og til å høre studentenes refleksjoner.

Om selskapet: Vi er Equinor, et bredt energiselskap med over 21.000 ansatte som forsyner samfunn verden rundt med energi, samtidig som vi tar en ledende rolle i det grønne skiftet. Vi er på vei mot netto nullutslipp gjennom optimalisering av olje- og gassporteføljen vår, sterk satsing innen fornybar energi, og banebrytende utvikling innen karbonfangst og hydrogen.

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer