Equinor - en ledende aktør innen havvind

Foto: Ole Jørgen Bratland

Den neste og avgjørende fasen i den globale overgangen til lavkarbonsamfunnet skjer nå, og havvind kommer til å spille en nøkkelrolle. For at det grønne skiftet skal lykkes er det viktig med stor skala, industriell og økonomisk styrke, og produksjonskapasitet på globalt nivå.

Bæjjoehtimh:  20.10.2021
Teekste:  Equinor

Det er her vi har noe å bidra med. Vi har snart femti år med kompetanse innen utbygging og operasjoner til havs, vi har fokus på sikker og effektiv drift, vi har inngående kunnskaper om energimarkedene, dyktig personell og kompetent leverandørindustri i ryggen. Derfor er Equinor unik posisjonert til å ta en ledende rolle i en energibransje i rivende utvikling.

Equinor er godt på vei til å levere en lønnsom vekst innen fornybar og å bli et ledende selskap innen det grønne skiftet. Vi vil fortsette å bygge opp en solid virksomhet ved å jobbe for å øke avkastningen innenfor havvind gjennom regionale synergieffekter, prosjektfinansiering og strategiske nedsalg. Vi vil å bruke vår evne som en tidlig etablerer i utvalgte, mindre modne markeder for å drive frem storskala prosjekter til lave kostnader.


Skape lønnsom vekst innen fornybar energi


  • Bygge en solid, industriell posisjon, raskere

  • 12-16 GW installert kapasitet innen 2030 - 5 år raskere enn tidligere annonsert

  • Sikre tidlig inntreden i umodne markeder med stort potensial

  • Utnytte erfaringen vår innen teknologi, innovasjon og prosjekter

  • Skape lønnsom vekst

  • Bygge opp ny kompetanse og kapasitet for å støtte omstillingen

  • Bruke fornybarporteføljen til å redusere utslipp fra olje- og gassproduksjonen vår


Kilde: Equinors oppdaterte strategi 2021


Les mer på equinor.com
Vindkraft til havs - les mer - equinor.com

Vil du være med å bidra i det grønne skiftet? Søk sommerjobb i Equinor!
Søknadsfristen er 3. november.

Les mer og søk her Summer internships - an introduction to the energy industry - equinor.com

Her kan du også lese om hvordan det er å ha sommerjobb i Equinor Meet our 2021 summer interns - loop.equinor.com

Andre nyheter

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Lohkh vielie