Arkitektkonkurranse: Rundhallen

Rundhallen
Foto: foto.samfundet.no

UKA-21 skal pusse opp Samfundets velkomstlokale, Rundhallen, og nå kan DU være med på å tegne lokalet!

Bæjjoehtimh:  20.08.2020

Rundhallen skal pusses opp!


Tradisjonen tro gjennomfører UKA et byggeprosjekt hvor arkitektstudenter får muligheten til å konkurrere om å realisere sine forslag for et av lokalene på huset. Byggeprosjektet er en unik mulighet til å være med på et prosjekt fra start til slutt, allerede før du er ferdig utdannet. Som en del av Byggeprosjektet vil du ikke bare få med deg verdifull erfaring, men også bli en del av fellesskapet i UKA.

Til UKA-21 er det Samfundets velkomst lokale, Rundhallen, som skal gis nytt liv. Prosjektet omfatter en rehabilitering av lokalet, inkludert inngangsparti og reetablering av bar. Garderobene er en stor del av prosjektet, og som arkitekter vil dere samarbeide med eksterne garderobelverandører for å utforme Samfundets nye garderobeløsning, med nesten doblet kapasitet i forhold til dagens garderobe. Gode løsninger for flyt og effektiv køavvikling i lokalet vil vektlegges.

Befaring av lokalet vil være mulig:
- torsdag 27. august kl. 14.00 - 18.00
- mandag 7. september kl. 12.00 - 16.00
Tid for befaring innenfor tidspunktene må avtales med byggeprosjektsjef@uka.no. For å ta hensyn til smittevern vil vi kun ta inn en gruppe av gangen.

Siste mulighet for deltagelse til prosjektet vil være søndag 13. september ved å sende mail til byggeprosjektsjef@uka.no. Sammen med innlevert materiale, vil deltakere bes om å gi en kort presentasjon av bidraget foran juryen i tidsrommet 21. september- 27. september. Frist for innlevert materiale vil være avtalt dato for presentasjon.

Vinnerbidraget vil offentliggjøres onsdag 7. oktober.
Fullstendig oppgavetekst finner du her.

Spørsmål utover oppgaveteksten rettes til byggeprosjektsjef@uka.no.
UKA-21 og Samfundet ønsker lykke til med oppgaven!

UKEhilsen
Ole Bjørn Falang
Byggeprosjektsjef, UKA-21
byggeprosjektsjef@uka.no
tlf.: 416 67 443

Andre nyheter

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Lohkh vielie