Ord fra tidligere UKEfunker

Foto: foto.samfundet.no

UKA har opptak! Hva vil det egentlig si å være frivillig i Norges største kulturfestival? Vi har snakket med noen UKEfunker fra UKA-19.

Bæjjoehtimh:  28.08.2020
Teekste:  Maren Mood

![alt text] (https://uka.no/uploads/files/images/20200828/VebjornS.jpg "Vebjørn Sletta")

Vebjørn Sletta

Studie: Informatikk

Hvilken stilling hadde du i UKA-19?

Under UKA-19 hadde jeg stillingen som Logistikksjef. Vervet mitt gikk ut på å ta opp og lede Logistikkgjengen gjennom alle oppgavene som gjengen hadde. Vi var en liten gjeng med store og varierte oppgaver og vi jobbet for at de andre frivillige i UKA hadde det de trengte. Noen eksempler på oppgaver vi hadde var blant annet å koordinere transporten for UKEfunker, arrangere store ekspressopptak for alle de nyopptatte frivillige, bestille og organisere verneutstyr til alle de store prosjektene til UKA og drifte og ta vare på de interne områdene og kontorene til UKA. Som gjengsjef hadde jeg hendene mine i alle oppgavene og fikk bistå og være med å bestemme hvordan vi skulle gjennomføre dem sammen med gjengen min.

Hvorfor søkte du UKA?

Jeg søkte UKA fordi jeg hadde vært med i UKA-17 og hadde det veldig gøy med det vervet jeg hadde da. Jeg ville utfordre meg selv og var veldig motivert til å prøve noe nytt. Jeg hadde også prøvd meg på et vervfritt semester for å fokusere på skole, men jeg fant fort ut at jeg savnet å ha noe annet å jobbe med på fritiden. Jeg valgte å søke på et av de tidligere opptakene fordi jeg ville se mer av UKA og være med på skapelsen av festivalen fra bunnen av.

Hva vil du si til en som vurderer å søke UKA?

Til deg som vurderer å søke UKA nå: Det kan virke skummelt å hoppe inn i et stort verv, men jeg vet at hvem som helst kan få det til så lenge de tar sjansen. Blir du med på UKA nå vil du få erfaring og lære ting som du aldri ville ha lært på studiet og du vil få venner og opplevelser for livet. Har du lyst og er motivert så er det ingenting annet som burde stoppe deg. Benytt sjansen når du har den til å være med på noe stort!

![alt text] (https://uka.no/uploads/files/images/20200828/Helene_jwaI7XT.jpg "Helene Breistein")

Helene Breistein

Studie: Bygg- og miljøteknikk

Hvilken stilling hadde du i UKA-19?

Jeg var Prosjekteringsleder for Byggeprosjektet. Sammen med Byggeprosjektstyret planla vi hele prosjektet - alt fra hvilke vegger vi ville rive til hvilke førstehjelpsutstyr vi måtte kjøpe inn til byggeperioden. Jeg ledet prosjekteringsgruppa bestående av konseptrådgiver, arkitekter, byggtekniske rådgivere og el-tekniske rådgivere. Vi produserte alt av tegninger og løsninger for hele lokalet!

Hvorfor søkte du UKA?

Jeg hadde hørt utelukkende positive ting om UKA og tenkte det hadde vært trist å studere 5 år i Trondheim uten å være med på litt “organisert moro”. I tillegg hadde jeg lyst til å utfordre meg selv i et litt større verv, og søkte derfor gjengstyret.

Hva er ditt beste UKEminne?

Her er det mange å ta av, men kanskje da vi hadde intern åpning av Strossa. Det var helt surrealistisk å stå i det lokalet vi hadde tegnet, prosjektert og jobbet med i månedsvis. Alle timene vi hadde lagt ned resulterte i dette, og hele Byggeprosjektet (verdens beste folk) var samlet til noe som må ha vært årets fest.

![alt text] (https://uka.no/uploads/files/images/20200828/Ingvild_qJ6lWXp.jpg "Ingvild Oxaas Wie")

Ingvild Oxaas Wie

Studie: Kommunikasjonsteknologi

Hvilken stilling hadde du i UKA-19?

I UKA-19 var jeg regnskapssjef, jeg hadde da hovedansvaret for for føre regnskapet til UKA og lede regnskapsgjengen. Regnskap hadde også ansvar for å lage økonomiske rutiner og passe på at de andre gjengene i UKA fulgte disse, noe som gjør at man får et veldig bra innblikk i hele UKA som organisasjon.

Hva er ditt beste UKEminne?

Dette tror jeg nesten det er umulig for meg å vite, det er så mange minner som er bra! Det beste med UKA er alle menneskene jeg har møtt der, om jeg har vært på opptaksfest med helt nye mennesker eller surret rundt på huset med nye og gamle venner. Det er sammen med disse har jeg fått så utrolig mange bra minner, at det er umulig å bare komme på et akkurat nå.

Hva vil du si til en som vurderer å søke UKA?

Gjør det! Jeg kan ikke se for meg studietiden min uten vervene jeg hadde i UKA-17 og UKA-19. Du får en helt unik studietid og lærer deg ting som du mest sannsynlig aldri hadde trodd du skulle få gjøre som student. Du kommer til å ende opp med en haug med nye venner og så mange minner at du ikke klarer å huske ditt beste!

Andre nyheter

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Lohkh vielie