Arkitekter til Rundhallen

Rundhallen
Foto: Foto.samfundet.no

Tidligere i høst lyste UKA ut en konkurranse hvor målet var å velge arkitekter til oppussingsprosjektet i Rundhallen frem mot UKA neste høst. Konkurransen er nå avsluttet og vinnerne er kåret.

Bæjjoehtimh:  07.10.2020
Teekste:  Ole Bjørn Falang

Først og fremst vil vi rette en stor takk til alle de flinke gruppene som har bidratt med gode, kreative og, ikke minst, imponerende forslag til hvordan Rundhallen kan fornyes. Det var utrolig gøy å se deres ideer og innfallsvinkler på problemene vi ba om løsninger på.

Juryen som har valgt vinnerbidraget har bestått av representanter fra både Samfundet og UKA, samt at vi har hatt med profesjonell arkitekthjelp fra Norconsult. Etter en grundig gjennomgang har juryen kommet frem til et vinnerbidrag. Selv om flere av bidragene hadde svart godt på oppgaven var det ett som sto igjen til slutt, og som ble utpekt til vinner.

Vi gratulerer Hanna Norviken og Christiane Henriksen som arkitekter for UKAs byggeprosjekt i Rundhallen!

Selve konseptet og utformingen av Rundhallen vil holdes hemmelig frem til åpningen om et år.

Andre nyheter

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Lohkh vielie