Ukens UKEfunk: Edvard Solli

"Jeg har svart belte i Taekwon-Do, så vennligst ikke ypp deg på byen."

Published:  10.05.2023

Edvard er 20 år og kommer fra Molde. Han studerer statsvitenskap på NTNU og tilhører gjengen Velferd, som er en gjeng i seksjonen Admin. Velferd sin oppgave er å sørge for at alle UKEfunker trives på jobb både før, under og etter UKA. De har ansvaret for å gi de frivillige god forpleining i form av mat, kaffe og snacks, slik at de kan utføre arbeidet sitt best mulig og føle seg ivaretatt. Velferd har tett kontakt med de andre gjengene på kryss og tvers av UKA.

Jeg valgte å søke UKA fordi jeg ville være med og skape den samme følelsen som jeg fikk da jeg ble med i UKA som frivillig i første klasse. UKA for meg ble som en introduksjon til det herlige studentlivet og det utrolige mangfoldet vi har her i byen, som gjorde at jeg ble kjent med fantastisk flotte mennesker og fikk mange gode venner. I tillegg ville jeg være med og bidra til å jobbe mot økt velferd og trivsel blant en stor studentmasse i den utbredte frivilligheten, og den beste måten jeg tenkte å gjøre det på var gjennom å bidra som gjengsjef i UKA.

Når Edvard forteller om hva han gleder seg mest til under UKA-23 forteller han at han hovedsakelig gleder seg til å ta opp enda flere frivillige i Velferd som kan være med på å skape god trivsel og tilhørighet i hele organisasjonen. I tillegg ser han ekstra mye frem til å skape minner for livet under UKA-23.

Edvard Solli

Det beste med vervet mitt er at jeg får oppleve en utrolig stor utvikling, både profesjonelt og personlig. Gjennom UKA får man muligheten til å møte og jobbe sammen med helt utrolig motiverte, driftige og hyggelige medstudenter på tvers av linjer og studieretninger samtidig som man får utviklet seg som leder og kollega i en stor organisasjon.

Gjennom vervet får Solli muligheten til å ha kontakt og jobbe tett sammen med de andre gjengene og seksjonene, noe som er med på å gi han en bedre forståelse og innsikt i hvordan UKA jobber og fungerer som en helhet.

Other news

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Read more