Hovedsamarbeidspartner

Samarbeidspartnere

Les mer om Equinor

Equinor

Vi er et internasjonalt energiselskap som jobber for å ta en ledende rolle i energiomstillingen. Våre 21 000 kolleger utvikler energi fra olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Dette skal sikre at vi kan fortsette å skape verdier også i en lavkarbonframtid. Strategien vår bygger på tre pilarer: sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp.

Vi er blant verdens største operatører til havs, den største operatøren på norsk sokkel og den nest største eksportøren av gass til Europa. Samtidig er ambisjonen vår å ha karbonnøytral drift innen 2030, og å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Med en kompetent organisasjon og en lang historie tuftet på teknologi og nyskapning har vi et unikt utgangspunkt for å spille en ledende rolle i det grønne skiftet.

Equinor Logo

www.equinor.com

Les mer om Accenture

Accenture

Accenture er et ledende globalt teknologiselskap med ekspertise innen digitalisering, sky og sikkerhet. Vi tilbyr strategi og rådgivning, design, teknologi og driftstjenester og kombinerer erfaring og spesialisering i mer enn 40 bransjer. Vi driver verdens største nettverk av avanserte teknologi- og intelligente operasjonssentre, og våre over 500 000 ansatte betjener kunder i mer enn 120 land. I Norge omfavner våre 1000 ansatte endring for å skape verdi og suksess for våre kunder, aksjonærer, partnere og lokalsamfunn.

Accenture Logo

www.accenture.com

Les mer om Bane NOR

Bane NOR

Bane NOR står bak Norges største satsing på bærekraftig transport og gjennomfører de største utbyggingsprosjektene på fastlandet i Norge. Vi bygger ut, moderniserer og vedlikeholder infrastrukturen på jernbanen, digitaliserer trafikksystemene og utvikler stasjoner og knutepunkter. Å jobbe i Bane NOR er å jobbe for en bedre framtid. Jernbane er den mest bærekraftige måten vi kan flytte mennesker og gods på.

Prosjektene vi jobber med er store, komplekse, innen innen fagområder som blant annet geoteknikk, bygg og administrativt. Som ofte krever løsninger som ikke har vært prøvd før. Fagmiljøet er internasjonalt. Til sammen har vi spisskompetanse fra 13 ulike land på våre prosjekter.

BaneNOR Logo www.banenor.no

Les mer om Norconsult

Norconsult

Norconsult er stolt samarbeidspartner med UKA-21. Sammen med dere gleder vi oss til å skape tidenes kulturfestival og uforglemmelige minner!

Norconsult er med mer enn 100 kontorer, Norges største, og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden.
Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Vi skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom nyskapende og målrettede rådgivningstjenester. Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte.

Våre medarbeidere er hver dag med på å påvirke fremtidens samfunn gjennom spennende og faglig utfordrende prosjekter og oppgaver innenfor våre hovedfokusområder bærekraft, digitalisering og samarbeid. En karriere hos oss innebærer kontinuerlig utvikling, både faglig og personlig, innen prosjekter, fag, marked og organisasjon.

Kulturen vår bærer preg av at vi stadig søker etter nye og bedre løsninger til det beste for våre kunder og samfunnet som helhet. Selskapets eiermodell, der medarbeiderne eier 100 % av aksjene, preger også vår bedriftskultur. Dette gir muligheten til å påvirke egen arbeidshverdag, strategi og retning, og bidrar sterkt til den positive ånd og innsatsvilje som selskapets kunder opplever.

Norconsult Logo

www.norconsult.no

Les mer om Sit

Sit

Sit er stolt samarbeidspartner med UKA. Vi gleder oss til å feire studentene og studentfrivilligheten i Trondheim, og er klare nok en gang til å være en del av Norges største kulturfestival!

Sit, Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, skal bidra til at studentene trives i studiebyene, og at flere ønsker å studere her. I samarbeid med studentene skal vi utvikle attraktive velferdstilbud studentene har behov for.

Visjonen til Sit er “Vi skaper rom for meningsfulle studentliv”, og i styret sitter representanter valgt av studentene med stemmeflertall. Engasjerte ansatte, støtte til studentenes frivillighetskultur og et tett samarbeid med studentene og utdanningsinstitusjonene skal være grunnpilarene i vårt arbeid. Semesteravgiften brukes til velferdstilbud for studentene.

SiT Logo

www.sit.no

News

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Read more