Personvern

Sist oppdatert: 2019-05-28

Personvernerklæring

Brukerens rettigheter

Brukeren har, jfr. Personopplysningsloven artikkel 15-21, rettigheter i forbindelse med bruken av personopplysninger. I forbindelse med UKAs bruk av personopplysninger kan du har rett til å be oss:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger
 • Slette opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag til å oppbevare
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg
 • Oppdatere dine personopplysninger
 • Gi deg opplysninger du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet

Hvis du mener vi behandler personopplysninger i strid med Personopplysningsloven har du rett til å klage til Datatilsynet. Mer informasjon om dette finnes på Datatilsynet sine nettsider. Før du eventuelt gjør dette vil vi gjerne at du tar kontakt med oss, slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil av tid til annen se oss nødt til å oppdatere vår personvernerklæring. Det vil bli tydelig informert om større endringer, og siste versjon av personvernerklæringen skal alltid være tilgjengelig på våre nettsider.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om personvern på uka.no kan du kontakte UKAs personvernombud:

 • Kontaktperson: Andreas Bjelland Berg
 • E-postadresse: personvern@uka.no
 • Telefonnummer: +47 992 15 973

Data som samles inn

Ingen data som samles inn på uka.no blir delt med en tredjepart utover det som er beskrevet her, med mindre det er påkrevd av norsk lov. Detaljer rundt innsamlet data er gitt under.

Nyhetsbrev

Dersom du melder deg på nyhetsbrevet vårt blir epostadressen din lagret, og du vil motta et nyhetsbrev med jevne mellomrom. Vi bruker ikke adressen din til andre formål. Listen over påmeldte epostadresser oppbevares på Mailchimp sine systemer, og faller derfor under deres databehandlingsavtale. Ellers er listen tilgjengelig for et utvalg personer i UKA som jobber med nyhetsbrevet. Du kan til enhver tid melde deg av nyhetsbrevet ved å besøke lenken nederst i brevene du mottar, eller ved å kontakte personvern@uka.no.

Billettkjøp

Ved billettkjøp prosesseres kortnummer og CVC2 i et PCI DSS-sertifisert miljø og deles bare med betalingsleverandør PayEx og innløser Swedbank. Selv lagrer vi de siste fire sifrene i kortnummeret, hva som er kjøpt, IP-adresse, nettleserversjon og epostadresse. Dette lagres i fem år i henhold til bokføringsloven. Personinformasjonen vi lagrer er tilgjengelig for personer i UKA som bedriver billettsalg, kundestøtte for billettsalg, markedsanalyse eller utvikling de tekniske systemene.

Sporingsverktøy

UKA ønsker å nå flest mulig personer som kan være interessert i arrangementene våre. Til dette formålet benytter vi oss av sporingsverktøyet Google Analytics. Dersom du samtykker til det, vil verktøyet samle informasjon om ditt besøk på uka.no. Dette gir oss statistikk som gjør det lettere å målrette markedsføringen vår. Informasjonen lagres i opptil 26 uker på Google sine systemer, og faller inn under deres databehandlingsavtale. Informasjonen er tilgjengelig for personver i UKA som bedriver markedsanalyse eller utvikling av nettsiden.

Google Analytics gir oss informasjon om:

 • Kjønn, alder og interesser
 • Antall tidligere besøk og tidspunkt for disse
 • Nettstedet brukeren kommer fra
 • Start og slutt på besøket

Det ser ut til at du har deaktivert javascript eller at nettleseren din ikke kjører javascript riktig. Google Analytics er derfor ikke aktiv. Hvis du ikke har deaktivert javascript, vennligst kontakt IT-komiteen på itk@samfundet.no.