Arrangementsregler

For din egen og andres sikkerhet og komfort er følgende regler utarbeidet for arrangementsområdet i Dødens dal og Studentersamfundet:

Dersom man forlater arrangementsområdet i Dødens Dal, kommer man ikke inn igjen. På Studentersamfundet kan man komme inn igjen med gyldig stempel.

● Overstadig berusede personer vil bli avvist i inngangen.

● Det er ikke lov å medbringe mat og drikke, paraplyer, stoler, våpen eller våpenlignende gjenstander, foto-, video- eller lydopptaksutstyr inn på arrangementsområdet*.

● Medbrakt alkohol i køen er ikke lov.

● Alkoholholdig drikke skal ikke tas med ut av arrangementsområdet

● På enkelte arrangementer vil det være bord, benker og stoler utplassert i arrangementsområdet. Det er ikke tillatt å stå eller danse på disse.

● Det er ikke tillatt å sitte på skuldre, drive crowdsurfing eller lage mosh-pits.

● Det er totalforbud mot røyking i arrangementsteltet og inne på Studentersamfundet. Røyking er kun tillatt på spesielt anviste plasser.

● Det er totalforbud mot narkotiske midler på UKA sine arrangementer.

● Personer kan nektes adgang til det avgrensede området foran scenen i arrangementsteltet dersom disse vurderes som ikke forsvarlig skodd (f.eks. høye hæler).

● Det er ikke tillatt å urinere utenfor toaletter/pissoarer.

● Brudd på disse reglene kan medføre bortvisning fra arrangementsområdet eller i verste fall anmeldelse.

● Svartebørssalg vil alltid bli anmeldt.

● Om man ikke etterkommer anmodning fra vakter eller verter, kan dette medføre bortvisning.

*Med arrangementsområdet menes Dødens dal og Studentersamfundet.

Festivalvettregler

For å gi deg en best mulig festivalopplevelse, anbefaler vi at du følger Festivalvettreglene, utarbeidet av Norsk rockforbund og Norske rockfestivaler.


Gjør deg kjent

Skaff deg en oversikt over hvor toaletter, servering, førstehjelp og (nød-)utganger er. Da vet du hvor du skal gå om behovet melder seg.

Lytt til kroppen

Spis godt og drikk rikelig med vann. Hopping, dansing og alkohol gjør at kroppen trenger mer væske.

Si fra hvor du går

Si fra til vennene dine hvis du forlater konserten eller går et annet sted. Så slipper du å høre navnet ditt bli ropt opp over høyttaleren.

Bruk hodet

Ikke bland deg opp i slagsmål og situasjoner som kan bli farlige. Tilkall vakter om nødvendig. De er der for å passe på deg.

Lytt til erfarne festivalfolk

Følg de oppfordringer som kommer fra vaktene eller scenens konferansier. De er til ditt eget beste.

Ikke spre rykter

Ta brannalarmen på alvor. Lytt til beskjeder fra arrangøren. Ikke spre usannheter og rykter. Det kan skape uro og usikkerhet.

Ikke vær i veien

Rundt serveringsstedene, toalettene og utgangene er det alltid mye folk. Det er mye hyggeligere å stå der andre ikke skal gå.

Vær forsiktig

Ikke press på i køer eller foran scenen. Ikke stagedive. Uforsiktighet kan føre til at du skader deg selv eller andre.

Snu i tide

Kom tidlig hvis du vil stå framme ved scenen. Blir det trangt og ubehagelig? Gå mot siden eller skrått bakover hvis du vil ut av mengden. Det er den enkleste veien ut.

Bruk ørepropper

Ørene skal gi deg musikkglede hele livet. Ta vare på dem.

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer