Ukens UKEfunk: Sebastian Speleman

“Jeg er omskjært!”

Published:  08.06.2023

Hils på Sebastian - Arbeidsleder for kulissene til revy!

Sebastian Speleman er 23 år og kommer fra Hareid. Han studerer elektroingeniør på NTNU. Som arbeidsleder for kulissene til revyen tilhører han kulturseksjonen, somhar ansvar for UKAs kulturprogram på Studentersamfundet. Revyen var starten på kulturfestivalen UKA i 1917, og UKErevyen omtales derfor ofte som hjertet av UKA. I forbindelse med denne er det mye som må forberedes. Sebastian sine arbeidsoppgaver er i hovedsak knyttet til planlegging, bygging og å finne løsninger når det skal lages kulisser til revyen. Her må de være både kreative og realistiske. To til tre uker før UKA starter, er han ansvarlig for fire andre arbeidere som skal bygge løsningen de har kommet på. Mesteparten av arbeidet skjer altså i forkant av UKErevyen, og jobben er så å si ferdig etter at rekvisittene er laget..

Simen

Jeg liker verv. Jeg måtte bli med i UKA også før jeg er ferdig på studiet og dette er kanskje siste mulighet til å bli med. UKA er en virkelig rå ting! Man må sette pris på gaven å kunne bli med på noe slikt!

Sebastian forteller at det han synes er best med vervet sitt er at man lærer noe nytt. Han forklarer seg selv som en lite kreativ person, men i dette vervet får han utfordret seg selv slik at han kan utforske andre interesser enn bare å regne på strøm. Han søkte denne stillingen blant annet på grunn av forkunnskaper med sveising og flere års arbeid på verft, og han tenkte at det kunne være nyttig.

Vi spurte Sebastian om hva han gleder seg mest til under UKA: Fest, Revy, Kultur og nye studenter som aldri har sett dette før og ser hvor rått UKA er! Å kunne se helheten av UKA og tenke "jeg er en del av dette"!

Other news

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Read more