Nattforestillingen

NATTFORESTILLINGEN

DATO: 22.10.2017

TID:     18.30

STED:  Klubben

PRIS:    fra 110,-

ALDERSGRENSE: 18 år   

Salg slutt

Nattforestillingen har vært en UKEtradisjon siden midten av 90-tallet. Forestillingen gir et mørkere teatertilbud og kan sees på som en motvekt til Revyen.

I anledning UKAs 100-årsjubileum, er handlingen skrudd 100 år tilbake i tid. Teaterstykket handler om fem unge mennesker i Trondheim som lever i år 1917. Første verdenskrig raser gjennom Europa, og verden er plutselig blitt større enn Domen og NTH. Dette har en stor påvirkning på de fem rollene i stykket. Det får dem blant annet til å spørre seg selv: I en verden som er så stor, hvem er jeg blant milliarder? Av ulike grunner blir disse unge menneskene involvert i en cabaret-forestilling. På veien til premieren møter rollene på flere hindringer som truer både forestillingen og relasjonene seg i mellom. Med den snertne cabaret-stilen som bakteppe, byr forestillingen på alt fra kjærlighetsdrama til ensomhet og sorg. Følg disse unge menneskenes søken etter å sette sitt fotavtrykk i verdenen de lever i. Denne høsten settes forestillingen opp i Klubben, til stor stas for alle involverte. Dansegulvet byttes ut med egenskrevne, mørkere scener og egenkomponert musikk. I over 20 år med Nattforestillingen, har det blitt servert tematikk som har utfordret, gledet og rørt publikum. Årets Nattforestilling håper på å gjøre nettopp det i UKA-17 også!