UKEpraten: Mennesket og rus

UKEPRATEN: MENNESKET OG RUS

DATO: 10.10.2017

TID:     17.00

STED:  Edgar

PRIS:    fra 50,-

ALDERSGRENSE: 18 år   

Salg slutt

Den første UKEpraten dreier seg om mennesket og rus.

Med et menneskelig og filosofisk perspektiv debatteres menneskets dragning til og avhengighet av rusmidler. Mennesket synes å ha et behov for å ruse seg – hva impliserer dette? John Melhus John Melhus er grunder, prosjektleder og tidligere bruker. Han har over 36 år erfaring med rus og skrev sitt første innlegg om ruspolitikk for over 30 år siden. Lars Slørdal Lars Slørdal er professor i farmakologi ved NTNU og overlege i bistilling ved avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital, Trondheim. Pål Ørjan Johansen Pål-Ørjan Johansen er psykolog og forsker ved Emma Sofia på MDMA og psykedelika. Gjennom vitenskapelige publikasjoner og intervjuer i The New York Times, Nature News, BBC og Scientific American har Pål-Ørjan bidratt til økt åpenhet, dialog og faktainformasjon om bruk av MDMA og psykedelika i behandling.