Admin

Admin er UKAs interne serviceseksjon. Med fokus på logistikk, HMS, IT-systemer og ivaretakelse av de frivillige sikrer vi at organisasjonen går rundt. Gjengene jobber også med rekruttering, internarrangementer og opplæring av UKEfunker. På mange måter er Admin deigen i den store UKEpizzaen - det er vi som holder alt sammen.

HR

HR planlegger og organiserer UKAs opptak. I UKA-19 ble det tatt opp over 1900 UKEfunker, som alle har søkt, blitt fordelt til intervju, intervjuet og ønsket velkommen til UKA. Derfor har HR-gjengen et stort og viktig ansvar og vil samarbeide på tvers av seksjoner og gjenger, slik at nye UKEfunker blir tatt opp i UKA!

ITK

ITK er en liten og sosial gjeng på 8-12 funksjonærer samt en håndfull aktive pangsjonister. Vi driver i dag datanettverket og servere på Samfundet, koordinerer databruken på Samfundet, nøkkelkortsystemene, utvikler IT-systemer til intern og ekstern bruk - og hjelper til ved arrangementer på det runde røde Huset vårt.

Logistikk

Logistikkgjengen er gjengen som sørger for at alle UKEfunker har det de trenger når de trenger det. Gjengen er ansvarlig for internområder, internkommunikasjon, transport, utstyr, inventar og mer.

Velferd

Velferd er gjengen som skal sørge for at alle UKEfunker trives på jobb både før og under UKA. Vi skal ordne alt fra mat og sosiale arrangementer til UKEmassasjen, slik at UKEfunkene blir tatt godt vare på og ellers har det bra på jobb. Velferd har kontakt med alle de andre gjengene, så her blir du kjent med folk på kryss og tvers av UKA.

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer