Admin

Admin er seksjonen som gjennom interne systemer. arrangement og nyskapning sørger for at den enkelte UKEfunk får en best mulig opplevelse. Vi jobber for at alle frivillige skal stortrives og føle seg trygge både sosialt og på jobb. Med gjengene IT, Velferd, Logistikk, HMS, HR og Digital Innovasjon legger vi til rette for at UKA kan vokse til å bli Norges største kulturfestival. Kort fortalt er Admin lefsa i den store UKEtacoen- vi holder UKA sammen gjennom trygghet og trivsel (og matmetaforer).

HR

HR planlegger og organiserer UKAs opptak og interne arrangement. I UKA-21 ble det tatt opp over 2000 UKEfunker, som alle har søkt, blitt intervjua, deltatt på interne sosiale arrangement og fått tilbud om den berømte UKEmassasjen. Derfor har HR-gjengen et stort og sentralt ansvar i UKA. Vi samarbeider på tvers av seksjoner og gjenger så her blir du kjent med folk på kryss og tvers av organisasjonen.

ITK

ITK er en liten og sosial gjeng på 8-12 funksjonærer samt en håndfull aktive pangsjonister. Vi driver i dag datanettverket og servere på Samfundet, koordinerer databruken på Samfundet, nøkkelkortsystemene, utvikler IT-systemer til intern og ekstern bruk - og hjelper til ved arrangementer på det runde røde Huset vårt.

Logistikk

Logistikk er gjengen som sørger for at alle UKEfunker har det de trenger når de trenger det. Vi har et særdeles bredt ansvarsområde, og jobber med alt fra internområder og internkommunikasjon til transport, utstyr, UKEtaxi, inventar og mye mer. Vi samarbeider på tvers av seksjoner og gjenger så her blir du kjent med folk på kryss og tvers av organisasjonen.

Velferd

Velferd sørger for at alle UKEfunker trives på jobb både før, under og etter UKA. Vi har ansvaret for å gi de frivillige god forpleining, kaffe og snacks, slik at de kan utføre arbeidet sitt best mulig og føle seg ivaretatt. Velferd har kontakt med alle de andre gjengene, så her blir du kjent med folk på kryss og tvers av UKA.

HMS

HMS er gjengen som har ansvar for å sette fokus på helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og miljøvern innad i UKA, og organiseringen av tiltak for god HMS for UKEfunker. Gjengen blir lite team på rundt 3-5 frivillige som sammen skal minske risiko og øke tryggheten for frivillige gjennom systematisk arbeid og kursing. Vi samarbeider på tvers av seksjoner og gjenger, så her blir du kjent med folk på kryss og tvers av organisasjonen.

Digital Innovasjon

Digital Innovasjon er gjengen som skal utvikle nye og spennende systemer for UKA. Her er det mulighet for å være kreativ og sette sine ideer til live. Gjengen har ansvaret for å skape digitale prosjekter som gir en verdi til UKEfunker eller publikum. I utformingen av disse prosjektene ligger det stor frihet og mulighet til å utvikle noe stort og nyskapende.

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer