Drift

Drift er seksjonen som klargjør og drifter Studentersamfundet i forkant av og under UKA. Gjengene har ansvar for serveringslokaler, bardrift og sikkerhet på Huset. De sørger for at gjestene skal ha en god og trygg festivalopplevelse. Seksjonen skal også totalrenovere et av lokalene å holde Studentersamfundet evig ungt.

Vertskapet Huset

Under UKA er det mye som skjer på Studentersamfundet, og Vertskapet Huset er gjengen som har ansvaret for den operasjonelle driften. Dette innebærer å blant annet ha ansvar for det logistiske og praktiske rundt gjennomføring av festivalen på Huset, så vel som sikkerhet. I Vertskapet Huset arbeides det mye med utarbeiding av gode kjøreplaner og sikkerhetsprosedyrer, og gjengen vil fokusere på å kunne gi alle en god og trygg publikumsopplevelse.

Selskap

Vi er gjengen som skal stå for selskapsmiddagene til UKAs besøkende. Dette er et populært tilbud for alt fra gallakledde jubilanter og bedrifter, til større grupper med besøkende. Vi planlegger selskapsmenyene selv, som består av tre eller fire retter, men også egne øl- og vinmenyer. Selskap står også for alt av bestillingslogistikk rundt selskapene, og arrangerer ulike tema- og koseptmiddager i samarbeid med andre gjenger.

Byggeprosjektet

Hver UKE pusser Byggeprosjektet opp et av lokalene på Studentersamfundet. Gjengen skal holde Samfundet evig ungt med nytenkning, kreativitet og tett samarbeid med gjengene som skal drifte lokalet i etterkant av UKA. Gjengen har ansvar for alt fra prosjektering, arkitektur, og interiør til selve rivingen og byggingen. I UKA-19 var Strossa byggeprosjektet og i UKA-21 er det Samfundets velkomstlokale, Rundhallen, som står for tur.

KSG

Kafé- og Serveringsgjengen, KSG, har som funksjon å drive alle barer på Studentersamfundet, samt stå for driften i restauranten Lyche. Dette innebærer alt fra å sette sammen mat- og drikkemenyer til bestilling og distribusjon av all drikke som konsumeres under UKA. KSG vil til enhver tid være til stede under Husets åpningstider og er de besøkende sitt møte med den gode servicen og kompetansen UKA og Studentersamfundet innehar på barservering og restaurantdrift.

Profileringen

Profileringen har ansvar for å profilere næringslivet på Studentersamfundet ved å produsere eksklusive konseptlokaler, veggmalerier og andre unike produkter. Bestillinger mottas fra næringslivsgjengen i PR, mens profileringens hovedansvar er å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre bestillinger. Dette gjøres gjennom prosjektering, bygging og maling av solgte produkter, slik at næringslivet blir fornøyd med profileringen.

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer