Drift

Driftsseksjonen sitt formål er å klargjøre og drifte Studentersamfundet i forkant av og under UKA. Drift ønsker å gi de besøkende en ekstraordinær, serviceinnstilt og trygg festivalopplevelse de kommer til å huske. Gjengene i Drift har hovedfokus på serveringslokaler, bardrift og sikkerhet på Huset. Samtidig skal seksjonen totalrenovere et lokale på Samfundet og sørge for å holde det Runde Røde evig ungt. Sammen er vi UKAs ansikt utad på Huset.

Vertskapet Huset

Under UKA er det mye som skjer på Studentersamfundet, og Vertskapet Huset er gjengen som har ansvaret for den operasjonelle driften. Dette innebærer å blant annet ha ansvar for det logistiske og praktiske rundt gjennomføring av festivalen på Huset, så vel som sikkerhet. I Vertskapet Huset arbeides det mye med utarbeiding av gode kjøreplaner og sikkerhetsprosedyrer, og gjengen vil fokusere på å kunne gi alle en god og trygg publikumsopplevelse.

Selskap

Selskap er gjengen som skal stå for selskapsmiddagene til UKAs besøkende. Dette er et populært tilbud for alt fra gallakledde jubilanter og bedrifter, til større grupper med besøkende. Selskap planlegger selskapsmenyene selv, som består av tre eller fire retter, men også egne øl- og vinmenyer. Selskap står også for alt av bestillingslogistikk rundt selskapene, og arrangerer ulike tema- og konseptmiddager i samarbeid med andre gjenger.

Byggeprosjektet

Hver UKE pusser Byggeprosjektet opp et av lokalene på Studentersamfundet. Gjengen skal holde Samfundet evig ungt med nytenkning, kreativitet og i tett samarbeid med gjengene som skal drifte lokalet i etterkant av UKA. Gjengen har ansvar for alt fra prosjektering, arkitektur, og interiør til selve rivingen og byggingen. I UKA-21 var Rundhallen byggeprosjektet og i UKA-23 er det Samfundets multilokale, Klubben, som står for tur.

KSG

Kafé- og Serveringsgjengen, KSG, har som funksjon å drive alle barer på Studentersamfundet, samt stå for driften i restauranten Lyche. Dette innebærer alt fra å sette sammen mat- og drikkemenyer til bestilling og distribusjon av all drikke som konsumeres under UKA. KSG vil til enhver tid være til stede under Husets åpningstider og er de besøkende sitt møte med den gode servicen og kompetansen UKA og Studentersamfundet innehar på barservering og restaurantdrift.

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer