Arkitektkonkurranse: Klubben

Byggeprosjektet: Klubben
Photo: foto.samfundet.no

Vil du være med å sette DITT preg på Samfundet?

Published:  22.08.2022

Tradisjonen tro gjennomfører UKA et byggeprosjekt hvor arkitektstudenter får muligheten til å konkurrere om å realisere sine forslag for et av lokalene på huset. Byggeprosjektet er en unik mulighet til å være med på et prosjekt fra start til slutt, allerede før du er ferdig utdannet. Som en del av Byggeprosjektet vil du ikke bare få med deg verdifull erfaring, men også bli en del av fellesskapet i UKA.

Til UKA-23 er det Klubben som skal gis nytt liv. Prosjektet omfatter en rehabilitering av lokalet, inkludert en reetablering av bar. Konsept blir viktig i utviklingen av det nye Klubben, og tydelige mingleareal og et dansegulv. Gode løsninger for flyt og effektiv køavvikling i lokalet vil vektlegges.

Befaring av lokalet vil være mulig torsdag 25. august kl. 12.00 - 16.00, tirsdag 30. august kl. 14.00 - 18.00 og torsdag 8. september 12.00 - 15.00. Tid for befaring innenfor tidspunktene må avtales med byggeprosjektsjef@uka.no.

Siste mulighet for deltagelse til prosjektet vil være søndag 18. september ved å sende mail til byggeprosjektsjef@uka.no. Sammen med innlevert materiale, vil deltakere bes om å gi en kort presentasjon av bidraget foran juryen i tidsrommet 26. september- 30. september. Frist for innlevert materiale vil være avtalt dato for presentasjon.

Vinnerbidraget vil offentliggjøres onsdag 5. oktober.
Fullstendig oppgavetekst finnes her: Arkitektkonkurranse

Spørsmål utover oppgaveteksten rettes til byggeprosjektsjef@uka.no. UKA-23 og Samfundet ønsker lykke til med oppgaven!

Henvendelser rettes mot:
Kjersti Bjelland, Byggeprosjektsjef, UKA-23
Tlf.: 954 67 032
E-post: byggeprosjektsjef@uka.no

Kari Johanne Sørensen Bøckman, UKEsjef, UKA-23
Tlf.: 907 70 032
E-post: ukesjef@uka.no

Other news

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Read more