UKEtårnet: planlegger unikt og miljøvennlig tårn

Foto: Arkitekthjelpen

Selv om det er en god stund til startskuddet for UKA-23 går, er arbeidet med UKEtårnet allerede godt i gang!

Publisert:  20.03.2023

UKEtårnet er en gammel tradisjon hvor Trondheimsstudenter har gått sammen for skape det som er startskuddet for UKA. Kravene som ble stilt til tårnet var tidligere tredelt: det skulle både kunne monteres og demonteres raskt, samt at det måtte ha en såpass høyde at det ruvet over Olav Tryggvason-statuen.

Etter det siste UKEtårnet ble reist i 1995 skulle det gå hele 24 år før Trondheim på ny fikk se et UKEtårn. Da mobiliserte noen tapre studenter seg og blåste liv i den gamle tradisjonen, akkurat i tide til UKA-19.

Det er UKEtårnkomiteen som har ansvaret for at UKEtårnet for UKA-23 står klart til festivalstart. Komiteen er et samarbeid mellom H.M. Aarhønen, linjeforeningen til bygg – og miljøteknikk, og UKA. Selve tårnet vil bli konstruert av byggstudenter fra NTNU, men med god assistanse fra komiteen.

Av sikkerhetsmessige hensyn vil årets UKEtårn ha en mer nøktern høyde, men nøyaktig høyde og design er foreløpig ikke bestemt. Det er likevel grunn til å tro at komiteen sikter seg inn på en høyde på omkring 10 meter, noe som til sammenligning tilsvarer ca. 59 Dahls 0.5 ølbokser.

Selve byggingen av UKEtårnet vil ikke bli satt i gang før det nærmer seg festivalstart. Da vil tårnet først bli satt sammen på en byggeplass, før det deretter blir fraktet videre til Torvet, selve hjertet av Trondheim sentrum. Her vil UKE-tårnet bli montert i sin helhet.

Hvorvidt UKEtårnet får muligheten til å pryde Torvet under hele UKA-23 er foreløpig uvisst. Grunnet dagens lover og regler, samt HMS-hensyn taler derimot oddsen imot. Om tårnet ikke får stå, har komiteen uttalt at de vil forsøke å demontere og flytte tårnet slik at byens innbyggere får nyte synet litt lengre. Dette burde være en smal sak om tårnet er konstruert riktig.

Tårnets skjebne etter festivalen er usikker, men komiteen vil forsøke å sikre at materialene blir gjenbrukt i stedet for å bli kastet. Tidligere tårn har blitt gjenbrukt, og komiteen har kontaktet arrangørene av Ski-VM i 2025 for å utforske potensielle samarbeid.

Nå i tiden frem mot byggestart bruker de tiden på å utarbeide og ferdigstille skisser og design for UKEtårnet. Siden gjenopplivningen i 2019 har miljø stått i fokus og UKEårnet for UKA-23 vil derfor bli bygget av tre for å gjøre det mer miljøvennlig, et mål som komiteen har prioritert. Komiteen har som mål å skape et tårn med et unikt og minneverdig design.

Andre nyheter

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer