Ukens UKEfunk: Ingrid Jensås

“Jeg valgte faktisk navnet mitt selv; da jeg var baby fikk jeg en bolle med to navnelapper, og jeg ble oppkalt etter det navnet jeg trakk fra bollen! ”

Publisert:  21.06.2023

Hils på Ingrid - En av UKAs journalister!

Ingrid Jensås er 23 år gammel og kommer fra selveste Trondheim. Hun tar for tiden en bachelor i psykologi på NTNU. Når Ingrid forteller om det beste med vervet hennes, trekker hun fram muligheten til å være kreativ, komme med gode ideer og skrive om det hun synes er spennende. UKAs journalister skriver nemlig artikler om alt mulig relatert til UKA, i tillegg til å formidle informasjon om det som skjer under selve festivalen. Målet er først og fremst å nøste frem de spennende og gode historiene UKA har å by på og samle det til UKEmagasinet.

​​Det er gøy å få utfordre seg selv, lære masse, bli kjent med og samarbeide med masse hyggelige folk og ikke minst være en del av UKEgjengen.

Even Åge Smedshaug

Som journalist for UKA, tilhører Ingrid gjengen Grafikken. Grafikken er involvert i de fleste deler av UKA. Gjennom idé- og konseptutvikling, design og tekstproduksjon skal Grafikken gjøre UKA synlig, og produsere markedsføringsmateriale til alle plattformer. Journalistene arbeider som sagt mye med innholdet til det såkalte UKEmagasinet. Her vil det være masse spennende artikler, intervjuer, informasjon om festivalen og ikke minst festivalprogrammet. I tillegg til arbeid med UKEmagasinet, er det journalistenes oppgave å lage teaterboka, hvor en kan finne masse gøy om UKErevyen og barneteateret under UKA. Det er også de som lager UKEboka, som alle UKEfunkene får til del og eie som et minne omUKA-23 og jobben som frivillig, med masse interne tekster, gjengbilder og saker.

I tiden før UKA jobber vi journalistene med å planlegge, diskutere og selvsagt produsere stoff til UKEmagasinet og teaterboka, som skal være klar til UKA starter. Vi har ukentlige møter der vi jobber, informerer hverandre om hvordan vi ligger an, planlegger, velger utforming til det vi produserer og ikke minst; - har det gøy sammen. Vi intervjuer spennende personer, prøver å nøste opp i interessante saker, innhenter informasjon om årets og tidligere UKEr, finner bilder og skriver masse. I tillegg til selve skrivinga og å være kreativ, består jobben mye i å kontakte personer som kan ha mer informasjon om det vi skriver om, eller som har bilder vi kan bruke, innhente informasjon og å planlegge å møte eller intervjue folk. Etter UKA er det full jobbing med UKEboka frem til jul. Vi håper boka blir et skikkelig fint og verdig minne for alle oss frivillige og innsatsen vi har lagt ned for UKA-23.»

Ingrid forteller at grunnen til at hun søkte UKA var at hun ønsket å være med på å arrangere det som må være verdens beste studentfestival, for å bli kjent med mange spennende folk og for å være med på masse gøy og kult!

Det hun gleder seg mest til under UKA-23 er: Alle arrangementene, den magiske UKE-følelsen som ligger over hele studentmassen i oktober, og å få se resultatene av all jobben vi legger ned som UKEfunker!

Andre nyheter

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer