Økonomi

Økonomiseksjonen skal legge til rette for at UKA-21 når sine økonomiske mål gjennom å koordinere og planlegge alt arbeid av økonomisk art i organisasjonen. Gjengene i seksjonen dokumenterer og kontrollerer pengeflyten, styrer budsjetteringsprosessen og leverer festivalens salgs- og betalingsløsninger.

Budsjett

Budsjettgjengen er en del av Økonomiseksjonen i UKA og er ansvarlige for å fasilitere budsjetteringsprosessen til de andre gjengene. Oppgaven til Budsjett er å ha oversikt over alle gjengenes budsjett, opprette analyseverktøy, samt komme med tilbakemeldinger til hvordan budsjettene kan forbedres.

Regnskap

Regnskapsgjengens hovedoppgave er å sørge for at regnskapet for UKA-21 blir ført korrekt. Dette er en stor og veldig viktig jobb, ettersom UKA har en omsetning som er sammenlignbart med en mellomstor bedrift. UKA-19 omsatte for over 56 millioner. Regnskapsgjengen er sentral når det kommer til å drifte festivalens økonomi, og jobber med systemer og rutiner som skal skape oversikt og kontroll over UKAs økonomiske midler. Arbeidet innebærer et nært samarbeid med resten av organisasjonen, og fører til god innsikt i hva som skjer i hele festivalen.

Salget

Salget skal (du gjettet det) selge ting. Gjengen har ansvar for salg av billetter til alle UKAs arrangement, merchsalg og UKEbutikken. Salget er en aktiv del av UKA der man kan få med seg mye av festivalen. Salget blir totalt 80 stk. som samarbeider tett med andre gjenger og jobber i både Dødens dal og på Studentersamfundet under UKA.

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer