Økonomi

Økonomiseksjonen skal legge til rette for at UKA-19 når sine økonomiske mål gjennom å koordinere og planlegge alt arbeid av økonomisk art i organisasjonen. Gjengene i seksjonen dokumenterer og kontrollerer pengeflyten, styrer budsjetteringsprosessen og leverer festivalens salgs- og betalingsløsninger.

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer