Økonomi

Økonomiseksjonen skal sørge for at UKA til en hver tid har oversikt over de økonomiske midlene som skal til for å skape Norges største kulturfestival. UKAs økonomi blir gradvis bygget opp i takt med at alle små og store prosjekter utvikles. For at dette skal være mulig jobber seksjonen kontinuerlig med budsjettering, regnskap, billettsalg og betalingsløsninger for å se til at pengene kommer inn og går ut av organisasjonen til rett tid. I Økonomiseksjonen finner man gjengene Salget, Budsjett og Regnskap.

Budsjett

Budsjett er gjengen som organiserer og gjennomfører UKAs budsjettrunder, samt følger opp økonomiansvarlige i de ulike gjengene. Slik at UKA klarer å levere et økonomisk overskudd tilbake til Studentersamfundet. Vi er avhengig av en god, strukturert budsjetteringsprosess, og en systematisk kontrollering som luker ut feil. Budsjettgjengen er i tillegg ansvarlige for å produsere økonomiske analyser for beslutningstaking i organisasjonen, og å finne mulige støtteordninger til prosjekter UKA ønsker å gjennomføre.

Regnskap

Regnskapgjengens hovedoppgave er å føre et korrekt regnskap for UKA, og arbeidet foregår både i forkant, under og i etterkant av festivalen. Gjengen skal følge opp økonomiske rutiner hos alle gjengene i UKA, samt stå sentralt i driften av festivalens økonomi. Regnskap har også arbeidsoppgaver knyttet til salgsoppgjør, fakturering og utbetalinger. For å gjennomføre dette er Regnskap avhengig av et tett samarbeid med alle de andre gjengene i UKA.

Salget

Salget har hovedansvar for UKAs billettsalg og betalingsløsninger. Gjennom billettsalg og betalingsløsninger i barer og andre salgspunkter skal gjengen gi publikum en god opplevelse når de besøker UKA. Som en del av Salget vil man jobbe på alle utsalgene til UKA, blant annet på Studentersamfundet, i Dødens dal og i UKEbutikken på Gløshaugen. Salget samarbeider tett med mange gjenger i UKA, både i planleggingsfasen av- og underveis i festivalen.

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer