PR

PR-seksjonen er en diversert seksjon, som skal gjøre UKA synlig for publikum, næringslivet, og Trondheim by. Gjengene i PR har ansvar for UKA sitt visuelle uttrykk, grafiske profil, markedsføringsstrategi, og kommunikasjon med presse og UKAs samarbeidspartnere.

Film og Foto

Film- og fotogjengen sin funksjon er å produsere bilder og filmer som beveger og engasjerer. Fotogjengen, som til vanlig tar bilder av alle arrangementer som holdes på Studentersamfundet, inngår som en viktig del av gjengen under UKA. Ved å dokumentere UKA sine arrangementer skaper gjengen minner for publikum og verdifullt markedsføringsmateriale for UKA. Film- og fotogjengen skal også fotografere og filme de frivillige bak UKA, og dokumentere veien til at UKA blir skapt.

Fotogjengen på Samfundet utgjør foto-delen av Film og Foto. De fotodokumenterer alle arrangementer under UKA, og publiserer bildene på foto.samfundet.no. I forkant av festivalen arbeider de blant annet med pressefoto, gjengfoto og bilder til teaterprogrammene.

Grafikken

Grafikken er involvert i de fleste deler av UKA. Gjennom idé- og konseptutvikling, design og tekstproduksjon skal Grafikken gjøre UKA synlig, og produsere markedsføringsmateriale til alle plattformer. Dette innebærer alt fra å utforme UKA sin grafiske profil til innholdet i UKEmagasinet.

Markedsføringen

UKA-21 solgte over 100 000 billetter, som gjør UKA til Norges største kulturfestival. Disse salgene skjer ikke av seg selv, og derfor er det essensielt å utarbeide en unik markedsføringsstrategi. Markedsføringen skal planlegge, koordinere og gjennomføre markedsføringen av arrangementer og av UKA som merkevare. Dette er en gjeng som jobber kreativt og nytenkende, men også analytisk og strategisk.

Næringsliv

Næringslivsgjengen er en del av PR-seksjonen til UKA. Gjengen har ansvar for samarbeid med eksterne aktører i næringslivet og fungerer som en bro mellom studentene, UKA og bedriftene. Næringsliv selger profileringsprodukter og arrangementer til bedrifter og organisasjoner, og har ansvar for å koordinere arrangementer, samt å bestille og planlegge profilering.

Presse

Hvert år får UKA hundrevis av henvendelser fra pressen, både lokalt og nasjonalt. God pressehåndtering er essensielt for omdømmet til organisasjonen. Pressegjengen er bindeleddet mellom UKA og medieverden, og er ansvarlig for all kommunikasjon med media. Presse er en synlig gjeng, som skal ha overblikk over hele UKA, og det er de som legger de store linjene rundt hvordan UKA skal opptre utad.

Profileringen

Profileringen utformer UKA sine profileringsprodukter som gjør UKA og våre samarbeidspartnere synlige. De har ansvar for prosjektering og utførelse av små og store byggeprosjekter som går inn i markedsføringsprosjektene til UKA. Profileringen gjør om lokalene på Studentersamfundet til kreative konseptlokaler som profilerer våre samarbeidspartnerne. I tillegg lar de Trondheim få merke UKA ved å bygge morsomme og unike verk som plasseres rundt omkring i byen.

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer