UKEpraten: Oppdrettsnæringen - Gullgruve eller miljøversting?

UKEPRATEN: OPPDRETTSNÆRINGEN - GULLGRUVE ELLER MILJØVERSTING?

DATO: 23.10.2017

TID:     17.00

STED:  Edgar

PRIS:    fra 50,-

ALDERSGRENSE: 18 år   

Salg slutt

Tredje og siste UKEprat handler om fiskeoppdrett.

Næringen har ved flere anledninger blitt omtalt som den nye oljen og er blitt en av landets største eksportnæringer. Som milliardvirksomhet følger det flere utfordringer. Sykdom og lus blomstrer lettere der fisken er samlet og både smitte og rømt laks kan påvirke økosystemet langs kysten vår. Hva vil skje med de ville artene og det dyrebare miljøet? Leder av UKEpraten: Dagrun Aarø Engen Dagrun er stipendiat i universitetspedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring på NTNU, Dragvoll. Geir Ove Ystmark: Geir Ove Ystmark er administrerende direktør i Sjømat Norge og er fra Malm i Nord-Trøndelag, dog han har bodd store deler av livet i Nord-Norge. Der var han i sin tid landets yngste ordfører, jobbet som regionsjef, næringssjef og fiskerirettleder. Kjell Inge Reitan: Kjell Inge Reitan er professor i akvakulturøkologi ved Institutt for Biologi ved NTNU. Han har jobbet med havbruk siden først på 1990 tallet, da som ansatt hos SINTEF. Hans forskningsarbeid har vært knyttet til yngelproduksjon av nye oppdrettsarter, dyrking av alger og miljøpåvirkninger fra og til oppdrett i sjøen. Ved NTNU er han involvert i utdanning av bachelor-, master- og doktorgradskandidater innenfor marin biologi og havbruk. Arild Hermstad: Hermstad er utdannet geograf og kommer fra Berge. Han er sentralstyremedlem i De Grønne, tidligere leder av Framtiden i våre hender i 15 år, og var 1. kandidat til Stortinget fra Hordaland for De Grønne under årets valg. Stein Arne Sæther: Tidligere samfunnsredaktør og kommentator i Adresseavisen.