Salgsbetingelser

UKA selger billetter til sine arrangementer gjennom sin nettside UKA.no, samt fysiske utsalgssteder. Billettene kjøpt gjennom UKA.no betales med kredittkort og utleveres i form av nedlastbare PDF-filer. Eventuelt kan billettene registreres som tilknyttet et medlemskort fra Studentersamfundet i Trondhjem. Kunden får også billettene tilsendt per epost.

Personinformasjon utleveres ikke til tredjepart unntatt i tilfeller hvor UKA er forpliktet til å assistere ved etterforskning. UKA lagrer aldri sensitive kortdata.

UKA er ansvarlig for transaksjoner gjennom nettsalg av billetter. Betalingen håndteres av PayEx.

Kjøpte billetter refunderes ikke.

Dersom et arrangement avlyses kan kjøpsprisen ekskludert eventuell billettavgift refunderes. Informasjon om praktisk gjennomføring av refusjon vil komme ved en eventuell avlysning.

Videresalg av billetter til høyere pris enn pålydende er ikke tillatt. UKA forbeholder seg retten til å heve kjøp ved mistanke om slikt salg eller andre forsøk på å undergrave den ordinære kjøpsprosessen.

UKA opererer med forskjellige aldersgrenser for forskjellige arrangementer. I utgangspunktet er aldersgrensen 18 år, men dette kan variere fra arrangement til arrangement. Aldersgrensen opplyses om på nettsiden for hvert arrangement, samt på billettene til det gjeldende arrangementet.

Kontakt gjerne billett-support@uka.no ved spørsmål.