Sit

Sit er stolt samarbeidspartner med UKA. Vi gleder oss til å feire studentene og studentfrivilligheten i Trondheim, og er klare nok en gang til å være en del av Norges største kulturfestival!

Sit, Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, skal bidra til at studentene trives i studiebyene, og at flere ønsker å studere her. I samarbeid med studentene skal vi utvikle attraktive velferdstilbud studentene har behov for.

Visjonen til Sit er “Vi skaper rom for meningsfulle studentliv”, og i styret sitter representanter valgt av studentene med stemmeflertall. Engasjerte ansatte, støtte til studentenes frivillighetskultur og et tett samarbeid med studentene og utdanningsinstitusjonene skal være grunnpilarene i vårt arbeid. Semesteravgiften brukes til velferdstilbud for studentene.

SiT Logo


www.sit.no

Nyheter

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer