Ukens UKEfunk: Hildegunn Weum

“UKA ville ikkje skjedd uten ITK❤️!!!”

Publisert:  21.05.2023

Hils på Hildegunn - Nestleder i Admin!

Hildegunn Weum er 24 år og kommer fra Eidfjord i Hardanger. Hun studerer til å bli lektor i historie. Admin er seksjonen som gjennom interne systemer, arrangement og nyskapning sørger for at den enkelte UKEfunk får en best mulig opplevelse. De jobber for at alle frivillige skal trives og føle seg trygge både sosialt og på jobb. Seksjonen legger til rette for at UKA kan fortsette å vokse som Norges største kulturfestival.

Even Åge Smedshaug

Det beste med vervet er hvor mye forskjellig som inngår i personalrollen og i dette tilfellet nestlederrollen. Jeg får være med å bidra gjennom så mange forskjellige oppgaver, jeg kan være med å endre ting til de bedre basert på mine egne erfaringer fra UKA tidligere. Det aller beste det må være alle folkene jeg får møte og arbeide med, alle de gode stundene på kontoret og alle milepæler på veien.

Som Nestleder i Admin så har hun arbeidsoppgaver som prosjektoppfølging, møteledelse for seksjonsstyret, ansvar for personalforum og arrangering av sosialt for seksjonen sin, i tillegg til å ha en overordna personalrolle. Nestleder-rollen er litt hva man gjør det til selv forteller hun, man vil ha mange ekstra prosjekter forskjellige steder i tillegg til hennes faste oppgaver. Under UKA blir hennes jobb å gå DHU, en mer overordna Daghavende som hjelper alle gjenger. Det skal hun gå rundt på Huset og passe på at ting går som det skal.

Hildegunn forteller at det hun gleder seg mest til er perioden som trapper opp mot selve UKA. Det er alle arbeidsøktene, milepælene, og alle små og store arrangementer og prosjekter som gjør alt verdt det, mener hun. Selvsagt gleder hun seg til selve UKA også, men det kuleste er å se på alt det harde arbeidet man har gjort for å komme i mål.

Andre nyheter

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer